Det som intresserar mig är den levande människan, rörelsen och formen. Halvprofilen, det bortvända ansiktet, och bortåtsträvande rörelsen lockar mig särskilt. Det har något med aning och förnimmelse att göra. Den undflyende bilden påminner oss om att det bara är ett fragment av personligheten som vi med våra ögon kan uppfatta. Utmaningen ligger i att finna en väg mellan de två polerna — likhet kontra konstnärlig gestaltning med utrymme för det outsagda.

© Alla rättigheter tillhör konstnären. Gäller samtliga bilder.